Tokyo

Hoãn Olympic – đau quá Nhật Bản

Hoãn Olympic – đau quá Nhật Bản

Nhật Bản đã làm tất cả để kỳ Thế vận hội mùa hè 2020 bùng cháy, nhưng cuối cùng phải tuyên bố hoãn Olympic Tokyo.