tội phạm

Sự suy tàn của yakuza Nhật Bản

Sự suy tàn của yakuza Nhật Bản

Do tình trạng già hóa dân số và những cuộc đàn áp từ cảnh sát, hơn một nửa thành viên của các tổ chức tội phạm...