Trong lúc bốc vác hàng từ trong kho đưa lên toa xe lửa, bất ngờ các bao phân bón đổ sập đè 3 công nhân khiến 2 người...