Nữ nạn nhân người Yazidi được giải cứu đã kể lại những ký ức kinh hoàng trong khoảng thời gian bị Tổ chức Hồi...