Qua quá trình khai thác, sử dụng, đến nay, mặt đường và hệ thống cống rãnh thoát nước Tỉnh lộ 666 đã hư hỏng...