Xã Ia Krai (huyện Ia Grai) có khoảng 12 km tỉnh lộ 664 đi qua. Đoạn tỉnh lộ này vốn đã nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo uốn...