tinh gọn bộ máy

Bộ Công an có thể có 205 tướng

Bộ Công an có thể có 205 tướng

Đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Công an đang tinh gọn bộ máy, bỏ cấp tổng cục và thay vào đó là cấp cục đặc...