Các quan chức Philippines phản ứng trái ngược trước việc tàu Trung Quốc đâm tàu cá Philippines, cho thấy sự...