tin tức Lâm Đồng

Lâm Đồng: Rác bủa vây Đà Lạt

Lâm Đồng: Rác bủa vây Đà Lạt

Nhiều điểm tập kết rác tự phát của một số gia đình đã vô tình làm bẩn thành phố ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng).