tin tức gai lai

Gia Lai: Báu vật của làng Grông

Gia Lai: Báu vật của làng Grông

Rừng gỗ hương cổ thụ hàng trăm năm tuổi được người làng Grông, xã Ia Kriêng, thuộc huyện biên giới Đức Cơ (Gia...