tin bão

Tin bão khẩn cấp

Tin bão khẩn cấp

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến 4 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở trên vùng...