Công an đã tìm thấy nghi can chém chết vợ rồi cắt tay tự tử tại chòi rẫy, cách hiện trường khoảng 4km.