Nhiều năm nay, ông Nguyễn Tấn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang...