tiếp sức đến trường

Đắk Nông: Nỗi day dứt của Vàng

Đắk Nông: Nỗi day dứt của Vàng

“Bố mẹ ở nhà làm việc nặng mà nhiều lúc còn phải nhịn ăn cho các em, mình ở đây đi học thế này đã thấy sang...