Trong tháng 6 đầu năm nay, tiền đồng Việt Nam dần tăng giá so với đồng USD.