Số tiền tác quyền âm nhạc mà đơn vị tổ chức Liveshow Quang Hà “Trăm năm không quên” chưa thanh toán lên tới gần 80...