tiền lẻ

Mẹ và tiền lẻ

Mẹ và tiền lẻ

Xuống chợ giờ tan sở, ngang qua hàng rau, cô bán rau mời: “Mua giùm cô bó rau chống ế với cháu ơi!”. Dù đã mua rất...