Mấy ngày nay, rất nhiều người dùng Facebook chia sẻ thông tin 'quán cơm từ thiện ít ai biết' ở đường Miếu...