Một nhân viên kỹ thuật dùng nón để bảo vệ sensor tầm nhiệt của tên lửa khi máy bay tiêm kích đa năng...