Xin giới thiệu bài viết ngắn nhưng nhiều thông tin của báo 'Bình luận quân sự' (Nga) về chủ đề các tiêm kích Nga...