Dẫn học thuyết tiến hóa của Darwin, Thủ tướng cho rằng trước thách thức toàn cầu do dịch Covid-19 gây ra, điều rất...