Thủy ngân

Trung Dũng chăm sóc Thúy Ngân

Trung Dũng chăm sóc Thúy Ngân

Hai diễn viên Trung Dũng, Thúy Ngân hội ngộ ở một event cuối tuần qua và có những cử chỉ thân thiết.