Ngày 12-5, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết: Tiếp nhận thông tin phản ánh dưới...