Do sạt lở đất ảnh hưởng của cơn bão số 9 Molave, hện 200 công nhân, kỹ sư đang thi công nhà máy thủy điện Đăk Mi...