Thủy điện An Khê – Kanak

Gia Lai: Sông Ba bị đầu độc

Gia Lai: Sông Ba bị đầu độc

Từ khi Thủy điện An Khê - Kanak ngăn dòng, dòng sông Ba luôn rơi vào tình cảnh khô cạn, ô nhiễm nặng vùng hạ du. Thời...