thuốc thư

Gia Lai: Chung tay đẩy lùi hủ tục

Gia Lai: Chung tay đẩy lùi hủ tục

“Thuốc thư” là một niềm tin mù quáng. Do sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân vùng đồng bào dân tộc...
Gia Lai: Loại trừ hủ tục

Gia Lai: Loại trừ hủ tục

Ông Trần Đình Hiệp, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, tình trạng "ma lai - thuốc thư" trong các vùng đồng bào...