Ngày 1/6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kiểm tra phát hiện tại cửa hàng tân dược số 52...