Thời gian qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn chuyển nhượng và cho...