Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác Công an (CA) thời gian qua đó chính là việc triển khai thực hiện chủ...