Nghe con đang học lớp 7 bị đánh, hai phụ huynh dẫn người xông vào trường đánh một nữ sinh cùng lớp với con và nam...