Dù 'gậy ông đập lưng ông' không biết bao lần, nhiều nông dân vẫn tiếp tục khai thác tận diệt hàng loạt nông sản...