Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi Thẻ nhà báo 2 người công tác tại Báo Thanh niên là ông Đặng Ngọc...