thu hoạch

Cao nguyên mùa gió chướng

Cao nguyên mùa gió chướng

Mùa gió chướng bắt đầu và cũng là vào vụ màu thu hoạch rộ cà phê ở Tây Nguyên. Những người lao động nghèo từ...