thu hoạch cà phê

Cà phê Gia Lai gặp khó

Cà phê Gia Lai gặp khó

Hiện tại đang là mùa thu hoạch cà phê trên các tỉnh Tây Nguyên. Do ảnh hưởng mưa bão liên tiếp thời gian qua, diện...
Kon Tum: Mùa thu hoạch cà phê

Kon Tum: Mùa thu hoạch cà phê

Trong hai tháng cuối năm, người dân huyện Đắk Hà rộn ràng thu hoạch những hạt cà phê chín đỏ trĩu cành.