thu gom rác

‘Chủ tịch rác’ tên… Thơm

‘Chủ tịch rác’ tên… Thơm

Ngày ngày, ông Thơm miệt mài rong ruổi các ngõ hẻm góc phố để cùng anh em trong nghiệp đoàn thu gom rác. Hàng ngàn vật...