Đang có nhiều thông tin lan truyền trên Internet, hướng dẫn các chế độ ăn kiêng, các món ăn chay như chỉ dùng gạo lứt...