Việc không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra là nguyên nhân khiến nguyên Phó Chánh thanh tra...