Lấy lý do dân lao động nghèo, anh K. đổ thừa bị CSGT bắt ép nên đã chỉ thẳng mặt CSGT hỏi: 'Các anh có đi...