Trong lúc xây nhà, Hòa bực tức với đồng nghiệp nên vớ viên gạch ném trúng đầu đối phương, khiến nạn nhân rơi ra...