thiếu nước sinh hoạt

Gia Lai: Thiếu nước sinh hoạt

Gia Lai: Thiếu nước sinh hoạt

Mặc dù tỉnh Gia Lai đã bước vào mùa mưa từ nhiều tháng nay, song cả ngàn hộ dân tại thị trấn Kbang (huyện Kbang, Gia...