Một số thiết bị tiết kiệm điện năng được 'thần thánh' hóa công dụng nhằm lừa đảo người tiêu dùng,...