Một người đàn ông ở Australia nghĩ mình tìm được tảng đá chứa vàng bên trong. Tuy nhiên vật ông ta phát hiện có giá...