thị trường xăng dầu

Không tăng giá bán lẻ xăng dầu

Không tăng giá bán lẻ xăng dầu

Giá mỗi lít xăng E5 RON 92 vẫn giữ nguyên 18.340 đồng; xăng RON 95 là 20.180 đồng một lít sau điều chỉnh chiều nay
Giá xăng tiếp tục giảm

Giá xăng tiếp tục giảm

Tiếp theo kỳ điều chỉnh giảm 15 ngày trước, giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay lại giảm thêm 124 đồng/lít.