Tưởng như 'tuyệt chủng' từ lâu, rằm tháng 7 năm nay, quả thị bỗng xuất hiện trên thị trường Hà Nội và trở thành...