Nghi phạm giết hai vợ chồng ở Thanh Hóa rồi cướp điện thoại sau đó lại lên thị trấn Hà Trung tiếp tục chơi game.