Hiện nay, các trường THPT ở Gia Lai bắt đầu bước vào giai đoạn “nước rút” ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối...