Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh xe ô tô 7 chỗ bị thủng kính kèm dòng chú thích nguyên nhân do thép của đường sắt trên...