Một thế hệ thuốc mới, đang được các hãng dược phẩm ráo riết phát triển, có thể tấn công các tế bào...