Thế chiến thứ nhất là 1 trong những sự kiện định hình thế kỷ 20 và đánh dấu sự ra đời của nhiều...