Liên quan đến vụ án thất thoát nghìn tỷ tại BIDV, Hoàng Anh Gia Lai phủ nhận những mối liên quan đến dự án chăn nuôi...